YHESSÄ NATSAA- hanke

Yhessä natsaa- hanke käynnistyi 1.9.2017. Hanke on kaksivuotinen ja päättyy 2019. Hankkeen nyt startattua päivitämme säännöllisesti lisää tietoa.

Työntekijälle

Yhessä Natsaa!- hanke käynnistyi Varkaudessa syyskuun 2017 alussa. Hanke on tarkoitettu varkautelaisille työnhakijoille. Hanke haastaa yhteistyöhön kaikki Varkauden seutukunnan yritykset. Tavoitteena on poistaa varkauden seudulla olevaa työvoiman kohtaanto-ongelmaa. Hankkeessa pyritään lisäämään työllistämistä ja mahdollistamaan osaamisen kehittämistä. Hankkeen toimenpiteillä helpotetaan yritysten työvoiman saatavuutta ja lisätään työnhakijoiden työllistymismahdollisuuksia.

Hankkeen tavoitteena on ohjata asiakkaita sekä suoraan, että palkkatuen avulla työhön yrityksiin. Osa hankkeen asiakkaista ohjataan koulutuspolulle ja osa osaamiskartoituksen jälkeen muihin työllistymistä edistäviin palveluihin. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä Varkauden seudun yritysten kanssa työvoimantarpeiden tunnistamiseksi sekä työllistymismahdollisuuksien ja työnhakijoiden ”mätsäyksessä”.

Hankkeen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti 3 – 6 kk työttömänä olleet varkautelaiset työnhakijat.  Hankkeeseen voi tulla myös muita, joille katsotaan siitä olevan hyötyä.

Hankkeen ”kotipesä” on Taipaleessa Mäkikatu 2:ssa,

Sähköpostiosoite [email protected]

Yrityksille

Yritykset mukaan hankkeeseen

Hankkeen tavoitteena on kasvattaa yrityksien ja työllisyyttä edistävien toimijoiden välistä yhteistyötä siten, että työllistymistä edistäviä palveluja suunniteltaessa otetaan nykyistä paremmin huomioon sekä työttömien työnhakijoiden, että paikallisten työmarkkinoiden tarpeet. Samalla etsitään ratkaisuja työvoimatarpeen ja -tarjonnan kohtaamattomuuteen.

Hankkeen tavoitteena on rakentaa mahdollisimman laaja yhteistyöverkosto, johon tarvitaan mukaan kattava joukko yrityksiä eri toimialoilta.

Yritys saa rahanarvoisen edun hankkeeseen osallistumisesta.

Työnantaja voi saada tukea palkkakustannuksiin ottaessaan töihin työttömän työnhakijan. TE-toimisto päättää palkkatuen keston ja määrän tapaus kerrallaan.

  • Tukijakson pituus riippuu palkattavasta henkilön työttömyyden kestosta, vamman tai sairauden vaikutuksesta työsuoritukseen ja työnantajasta.
  • Palkkatuki voi olla enintään 30 %, 40 % tai 50 % palkkauskustannuksista.
  • Palkkatuen enimmäismäärä säädetään valtion talousarviossa. Vuonna 2017 enimmäismäärä on 1400 e/kk, jonka lisäksi maksetaan enintään palkkatukipäätöksen mukainen prosenttiosuus lomarahasta.

Sopivaa työvoimaa oppisopimuskoulutuksella

Oppisopimuskoulutuksella voi saada ammattilaisen suoraan tehtäviin, joihin voi olla muutoin vaikea löytää työvoimaa. Oppisopimus on määräaikainen työsopimus ja TE-toimisto voi maksaa työttömän henkilön oppisopimukseen palkkatukea.

Ilmoittaudu hankkeen yhteistyöyritykseksi lähettämällä yrityksen yhteystiedot sähköpostilla osoitteeseen [email protected] tai soittamalla puh. 044 323 7006.

Ilmoittaudu hankkeeseen

Hankkeesta lisätietoja antavat